Контакт

Изпратете съобщение:

Лица за контакт

Денис Димитров

Марио Димитров

Слави Бизев

Анна Кръстинова

Светлана Малинова

Адрес:

  • Офис: Гр. София 1373, ул. Суходолска 62
  • Телефон: (02) 955 42 82
  • Fax: 02/8200819
  • Email: info@metacom-bg.com